Vikan Settefisk er en liten familiebedrift som produserer ca 2 mill sjøklar settefisk. Foto: Vikan Settefisk.

Vikan Settefisk forbedret resultatet betydelig

Etter røde tall i 2014, og et relativt beskjedent overskudd i 2015, ble 2016 en økonomisk opptur for Vikan Settefisk.

Vikan Settefisk på Hitra i Sør-Trøndelag hadde en økning både i omsetning og driftsresultat i 2016.

Med en omsetning på 13,7 millioner (10,7 mill i 2015) og et driftsresultat på 1,6 mill kr (0,4 mill i 2015, og -0,9 i 2014) er de på vei tilbake til der de var i årene før duppen. Beste år var i 2011 med et pluss på driften på 44 millioner kroner.

Daglig leder Britt-Åse Skarsvåg. Foto: Privat/Facebook.

Vikan Settefisk er en liten familiebedrift som har spesialisert seg på ørretproduksjon, og som produserer cirka to millioner sjøklar settefisk.

Daglig leder Britt-Åse Skarsvåg sier til kyst.no at resultatene var som forventet, og ønsker ikke å uttale seg ytterligere.

Regnskapet viser at det ikke er tatt noe utbytte fra selskapet de senere årene.

Bygger ut anlegget

Selskapet har planer om å bygge ut for å få større ørretsmolt kapasitet. Det vil heller ikke selskapets ledelse si noe mer om.

Ifølge en søknad sendt inn til NVE har Vikan Settefisk søkt om regulering og uttak av vann fra Tuvnesvatnet og bruk av Valavatnet som reservevannkilde. Søknaden er ute på høring til 2 juni.

Selskapet skriver på sine nettsider at de siste årene har det foregått en stor utbygging på Frøya, der hele anlegget er total-renovert og bygd opp på nytt. Det er tilrettelagt for flere enheter og utbygging av resirkuleringsteknologi som muliggjør større produksjon med mindre bruk av vann. Utbyggingen har også omfattet store miljøtiltak som rensing av avløpsvann og sikring mot rømming av fisk.

I Barmfjorden på Hitra har selskapet klekkeri, startfôring og en liten vekstavdeling ute. Når fisken nærmer seg 20 – 25 gr flyttes den til anlegget i Tverrvågen på Frøya. Der blir den vaksinert, sortert og sjøtilvent før den leveres. Begge anleggene er gjennomstrømsanlegg, og på Frøya kjører de også sjøtilsetning. Sjøen blir pumpet opp fra 40 m dyp, renset og UV behandlet før den går til fisken.

  • Bedriften ble etablert i 1986 i Barmfjorden på Hitra. I 1999 ble Frøya Settefisk AS, som holdt til i Tverrvågen på Frøya, kjøpt opp. Dette ble fusjonert inn under Vikan Settefisk AS i 2004.
  • Selskapet har seks ansatte, der tre stk har fagbrev i akvakultur.
  • Vikan Settefisk eies 100 % av Vikan Holding AS som eies av Frode Reppe 75 % (NB: ikke Frode Reppe i NSL) og Britt-Åse Skarsvåg 25 %.
  • Selskapet er også aksjonær i Salmon Group AS.

Publisert: 30.05.2017 , 10.20


Siste saker

X