Viktig møteplass for fiskerinæringen

I løpet av 2002 arrangerte Eksportutvalget for fisk en rekke konferanser og seminarer for aktørerene i fiskerinæringen. Tilbakemeldingene viser at konferansene blir verdsatt som arena for påfyll av faglig kunnskap om utviklingen innen fiskeri- og oppdrettsnæringen, og ikke minst som møteplass for folk som jobber i bransjen.

Konferanser som Hvitfiskkonferansen 2002, Rekekonferansen, 2002, Pelagiske Dager med flere samlet mer enn 1100 deltakere i fra industri og eksportforetak, fangst, oppdrett, fiskeriorganisasjoner, bank og finans, offentlige etater, fiskeripresse, samt forsknings- og undervisningsmiljø. Tilbakemeldinger viser at Eksportutvalgets konferanser oppfattes som en viktig møteplass for fiskerinæringen. Eksportutvalget for fisk vektlegger at konferansene skal gi deltakerne mer enn åndelig føde. Det serveres derfor både tradisjonelle og nye matretter tilberedt av råvarer man til daglig jobber med. Under Konvensjonell Konferansen i Kabelvåg ble det servert tørrfisk på italiensk vis i et vakkert aprilvær. I Kristiansund var klippfisken midtpunktet. Her ble konferansen lagt til samme tidspunkt som kåringen av «Årets beste klippfisk».

Publisert: 03.02.2003 , 09.55


Siste saker

X