Foto: FHF.

Viktige møter langs kysten om lusekontroll i løpet av høsten

Som del av FHFs storsatsing på forebygging og kontroll med lakselus arrangeres i høst en serie møter på ni ulike steder langs kysten.

Det blir utveksling av ny kunnskap og erfaringer, fra forskning og fra operasjonell drift. Møtene blir viktige bidrag til bedret kontroll med lakselus på den enkelte lokalitet, melder FHF i en pressemelding.

Utgangspunktet for møtene er tre FHF-prosjekter på lakselus: Medikamentfrie metoder(MEDFRI), Fiskevelferd(FISHWELL) og kunnskap om kontroll av lakselus (Populasjonsmodell lakselus).

Målet er å legge til rette for diskusjon og erfaringsutveksling om kontroll av lakselus med fokus på forebygging, rett bruk av medikamentfrie tiltak og fokus på fiskevelferd når de ulike tiltak benyttes.

Bidra til at kunnskap blir tatt i bruk

FHF-møtene avholdes på ni forskjellige steder langs kysten, nært oppdrettslokaliteter, og målgruppen er personer i havbruksnæringen som jobber direkte med avlusningsstrategier, og/eller gjennomfører avlusninger (drifts-, produksjons- og områdeledere), samt fiskehelsepersonell.

– Seminarserien bygger på kunnskap fra flere forskningsprosjekter FHF har finansiert, og vil forhåpentligvis bidra til at kunnskaper blir tatt aktivt i bruk så raskt som mulig, sier fagsjef Kjell Maroni i FHF.

Møtetid og steder: 

Ulike lokaliteter, ulike utfordringer

FHF arrangerer møtene i samarbeid med lokale fiskehelsetjenester og fiskehelsenettverk, og Randi Grøntvedt fra INAQ, som bistår FHF med den strategiske satsingen på forebygging mot lakselus.

Forskere fra NOFIMA og Norsk Regnesentral vil være sentrale i å dele kunnskapen fra prosjektene under møtene.

– Ulike områder og lokaliteter har ulike utfordringer knyttet til sitt arbeid med lusekontroll, og diskusjonene på de ulike stedene vil nok bære preg av det. Samtidig ser vi viktigheten av å komme oss ut dit hvor den daglige aktiviteten mot lus faktisk skjer, langs kysten. Forhåpentligvis bidrar dette til at personer med direkte erfaring med lusekontroll deltar, sier Grøntvedt.

Publisert: 12.09.2017 , 15.29


Siste saker

X