Illustrasjon av landbasert anlegg. Foto: Akvagroup.

Vil bidra til energibesparelser på opptil 85% i landbasert oppdrett

Energy Harvest skal teste et nytt pumpeanlegg til landbasert fiskeoppdrett i Lofoten. Systemet skal bevise at deler av energien som kreves for å få vann inn i systemet, også kan hentes ut igjen.

Trond Melhus er en av eierne i selskapet Energy Harvest, selskapet som håper på gjennombrudd for laks på land i Lofoten. Saken ble først omtalt i Lofotposten.

Melhus forteller til kyst.no at de nå har fått tillatelse til å bygge et testanlegg av pumpesystemet, som skal testes i Moskenesvågen i Lofoten til sommeren.

Gjennom tidene har Melhus jobbet med både renseteknologi, pumpesystemer og power-management systemer. Han mener at de nå har utviklet et system som klarer å få tilbake mye av den energien som puttes inn i systemet.

– Systemet skal motbevise argumentet om at landbasert oppdrett er for dyrt og energikrevende. Systemet kan redusere energikostnader med så mye som 80-85 prosent, sier han.

Systemet utnytter den energien som brukes til å sette vannet i bevegelse og under trykk, til å føre nytt vann inn i systemet før vannet går ut.

– Returvannet gir fra seg samme energi på veien ut, som det ble tilført på veien inn. Den eneste formen for tapt energi er friksjon, som gir et kraftig redusert energiforbruk fra dagens systemer.

På den måte tilbakeføres både trykk og energi, og løftehøyde blir ikke et problem.

– Når du henter ut energien igjen på tilbakeveien kan du ha så høye tanker du bare vil, sier Melhus.

Han påpeker at et slikt system ikke bare kan brukes til oppdrett, men også systemer tilknyttet offshore, og kjølevannssystemer. Pumpesystemet var utviklet for en del år siden, men blir nå utviklet og testet for å kunne styre større vannmengder.

Ønsker samarbeid med oppdrettere

Selskapet fikk enstemmig medhold i Moskenes kommune, og Melhus forteller at et slikt system også kan være aktuelt å benytte for RAS-anlegg senere.

– Anlegget vi tester for nå er ikke et RAS-anlegg, men vannet vil renses for partikler før det slippes ut, sier han.

Veien videre for Energy Harvest krever noen flere forhandlinger tilknyttet selve tankanlegget.

– Vi har fått tillatelse til å teste systemet, og kunne bevise at det funker og at energibesparelsene er slik vi har modellert, forteller Melhus.

På sikt er planen å teste ut med fisk i en av tankene.

– Her er vi er klare for å prøve selv, men vi ønsker også så samarbeide med oppdrettere.

Han legger til at de har fått flere henvendelser fra pumpeleverandører i industrien som er interesserte i systemet.

– Det er jo mange anlegg som ikke bygges i dag nettopp fordi energibruken er alt for stor. Med vårt system vil ikke dette lenger være en hindring, mener Melhus.

Videre ønsker selskapet også å samarbeide med de som har oppdrett i sjø, for å se på mulighet for å kunne behandle fisk i landanlegget.

– Da kan man eksempelvis se på muligheten til å behandle for lus med ferskvann, som jo er hvordan fisken gjør det i naturen, sier han avslutningsvis.

Om Energy Harvest: 

  • Selskapet holder til i Sørvågen i Lofoten og ble stiftet i 2015.
  • Daglig leder er Ingunn Rasmussen.

Publisert: 10.01.2018 , 10.00


Siste saker

X