Lisbeth Berg-Hansen, Henning Beltestad, Hans Kleivdal, Kjartan Sandnes

Vil dyrke Bergen som sjømatmetropol

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen bedyrer at visjonen om at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon står fast. Til den nye stortingsmeldingen etterlyser både politikere og forskningsinstitusjoner et tettere organisert samarbeid mellom innovasjon og fagmiljøene mot næringslivet.

Henrik Wiedswang Horjen

Debatten som avsluttet gårsdagens samrådsmøte på Fisketorget i Bergen ga fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen nok av innspill til hvor skoen trykker for å skape en enda mer fremtidsrettet havbruksnæring.

På tross av at Bergen i dag er sjømatbyen nummer én i verden med samling av både de største selskapene, utdanningsinstitusjonene og fagmiljøene bar innspillene i samrådsdebatten preg av at en enda større klynge av fagmiljøer skulle dyrkes tettere, og aller helst under samme tak.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Lisbeth Berg-Hansen, Henning Beltestad, Hans Kleivdal, Kjartan Sandnes

KLAR TALE: Tilhørerne på samrådsmøtet i Bergen i går var klare i talen til Hans Kleivdal (f.v), Kjartan Sandnes, Lisbeth Berg-Hansen og Henning Beltestad i panelet. En styrking av fagmiljøene og samarbeidet mellom dem i Bergen vil være til gunst for hele næringen var budskapet fra salen.

Tilgang til marint råstoff en brems

I den sammenheng er tilgangen til marint råstoff en flaskehals som i fremtiden vil kunne bremse den ekspansive utviklingen til oppdrettsnæringen som har vært gjeldende spesielt de siste ti årene. FoU-direktør Kjartan Sandnes i Marine Bioproducts og forskningsleder ved Uni Research senter for anvendt bioteknologi, Hans Kleivdal, satt begge i panelet sammen med Lerøy-konsernsjef Henning Beltestad og Lisbeth Berg-Hansen som diskuterte innspillene til stortingsmeldingen.

Utnyttelse av bioteknologi og marint råstoff for anvendelse til fiskefôr forskes det intenst på i disse dager, og et gjennombrudd på denne fronten vil kunne sikre råstofftilgang for at næringen kan vokse videre.

Både gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget, Ruth Grung, fylkesordfører Tom-Christer Nilsen og regionsjef i FHL, Hans Inge Algrøy, understreket alle viktigheten av å ha et så sterkt fagmiljø som mulig i Bergen for at man raskest mulig skal kunne utnytte de ressursene som ligger i havet.

Må dyrke samarbeidet miljøene i mellom

Nifes, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Universitet og Fiskeriforum Vest har alle tilhold i Bergen. For at Norge skal nå visjonen om å bli beste sjømatnasjon i verden mente tilhørerne i salen at det vil være av stor betydning å dyrke samarbeidet og synergiene disse miljøene i mellom.

Bergen er en unik region, og vi har i dag en komplett klynge av fagmiljøer mot fiskeri og havbruk. Det finnes ikke så mange typer klynger som dette i verden, og det er viktig at denne helheten av faginstitusjoner dyrkes i så stor grad som mulig. Resten av næringen andre steder i landet vil også lide av at et mindre kompetent hovedmiljø, appellerte fylkesordfører Tom-Christer Nilsen til fiskeri- og kystministereren.

Artikkelen fortsetter under bildet..

Stig Nilsen samrådsmøte

SAMARBEID NØKKELEN: Konserndirektør for havbruk i Lerøy Seafood, Stig Nilsen (t.h), var en av flere som kom med klare budskap til fiskeri- og kystministeren. Til venstre: fylkesordfører Tom-Christer Nilsen.

Ønsker pilotsenter for bioprospetering

Nilsen har støtte hos forskningsdirektør ved Universitet i Bergen, Tor Sverre Solberg. Et pilotsenter for bioprospetering ble også etterlyst for å akselerere veksten i forhold til å raskest mulig utvikle ny tilgang til marint råstoff.

Et godt samarbeid er nøkkelen for at vi kan utvikle oss som sjømatnasjon, uttalte forskningsdirektøren under debatten.

Appellene og innspillene virket å få gehør hos både fiskeriministeren og Lerøy-sjef Henning Beltestad. Sistnevnte ville tilbøye seg til å knytte tettere bånd til fagmiljøene fremover.

– Vi skal bli lettere å komme i dialog med. Det er ikke det at vi ikke vil ha tett samarbeid med forskningsmiljøene, men ofte har vi ikke hatt ressursene tilgjengelig til å kunne ta innover oss alt. Vi har to ansatte som dedikert ser etter hva som er mest aktuelt for vår del å satse på, og for vår del handler det om å tak i de tingene som gir oss mest igjen i forhold til hva vi produserer, sier Beltestad.

Berg-Hansen mener heller ikke at det er bedriftene som skal legge ned den største innsatsen på forskningsbiten. Årlig settes det av tre milliarder kroner til marin forskning. De midlene ønsker fiskeri- og kystministeren at skal brukes enda mer målrettet.

Publisert: 18.04.2012 , 07.00


Siste saker

X