Vil endre systemet for fôrkvoter

Fiskeriminister Svein Ludvigsen har med stigende bekymring fulgt utviklingen i norsk oppdrettsnæring. Sist mandag møtte statsråden representanter for FHL havbruk og finansnæringen. Ludvigsen mener det må tas konkrete grep, og har nå sendt ut på høring forslag som er ment å bedre situasjonen for lakseoppdretterne.

– Næringen bør på lengre sikt innstille seg på selv å ta ansvaret for markedstilpasning. Oppdretterne bør derfor selv gjennom en hensiktsmessig organisering utvikle rutiner for produksjonstilpasning, gitt markedsutviklingen og våre handelspolitiske rammevilkår, sier Ludvigsen. I forbindelse med Europakommisjonens arbeid med avvikling av Lakseavtalen og minsteprisen tidligere i år, signaliserte norske myndigheter overfor EUs handelskommissær at Norge ville videreføre ordningen med fôrkvoter. Denne ordningen fortsetter derfor til næringen selv kan overta dette ansvaret. Fiskeridepartementet foreslår tre alternativ for fastsettelse av fôrkvoter de nærmeste år: For ett år, dvs. 2004 på 804 tonn fôr ? en reduksjon på 5,6% ift. fôrkvoten for 2003. For to år, dvs. 2004 og 2005 på 852 tonn fôr per år. For tre år, dvs. for 2004, 2005 og 2006 på 852 tonn fôr per år. Gjeldene fôrkvoteordning har medført at oppdretterne har kunnet overføre i overkant av 100.000 tonn fôr fra 2002 til 2003. Departementet foreslår derfor at den ubrukte del av denne fôrmengde ikke kan overføres til 2004. Det foreslås videre at det heller ikke gis adgang til å forskuttere fôr. – Etter mitt syn vil det avhjelpe dagens vanskelige markedssituasjon at den ubrukte del av fôr som er blitt overført fra de tidligere år ikke kan overføres videre, sier Svein Ludvigsen. Statsråden håper forslagene kan bidra til å lette den vanskelige situasjonen for oppdrettsnæringen ved å bidra til lavere produksjon og dermed høyere priser. Fiskeridepartementet har besluttet forkortet høring. Frist er satt til onsdag 6. august 2003.

Publisert: 10.07.2003 , 08.51


Siste saker

X