Hans Petter Kleppen

Vil erstatte antibiotika som behandlingsform

Europharma jobber for å erstatte antibiotika som behandlingsform for bakteriesykdommer i oppdrett. Hans Petter Kleppen som nylig har avlagt doktorgrad på bakteriofager i meieriindustrien er satt på jobben.

Mandag forsvarte Hans Petter Kleppen sin doktorgrad på bakteriofager i meieriindustrien. Men det er oppdrettsnæringen som vil dra nytte av Kleppens spesielle ekspertise i årene som kommer.

Nå skal han jobbe med et Europharma-prosjekt som i følge en pressemelding fra selskapet kan vise seg å få stor betydning for sykdomsbekjempelse i fiskeoppdrett, for ikke å snakke om for andre medisinske felter. Målet er intet mindre enn å erstatte antibiotika som behandlingsform for bakteriesykdommer i oppdrett.

Lovende resultat Forskeren har vært ansatt i Europharma siden januar 2011, og allerede har han lyktes med å isolere bakteriofager som viser god effekt mot to vanlige bakteriesykdommer i lakseoppdrett. – Vi har så langt kun gjort forsøk i laben, men resultatene er svært lovende, sier Kleppen.

Bakteriofager finnes overalt i naturen, og enkelt sagt lever de av å ”spise” bakterier. Ved å isolere og oppformere den rette bakteriofagen kan man slik sett effektivt behandle ulike bakterieinfeksjoner.

Bruk av bakteriofager i medisinsk behandling har knapt blitt benyttet etter oppfinnelsen av antibiotika, men utvikling av resistens har igjen gjort metoden høyaktuell. – Bakterier kan bli resistente også mot bakteriofager, men fordelen er at det er mye enklere å avle fram nye bakteriofager som kan gå rundt resistensen. Det ferdige produktet vi ser for oss her vil bli en cocktail av ulike bakteriofager som til sammen vil vanskeliggjøre resistensutvikling, sier Kleppen.

Nordly tror på prosjektet Jim Roger Nordly i Europharma har klokkertro på teknologien. – Dette er et av våre største og viktigste FoU-prosjekter, og jeg er veldig fornøyd med at vi har fått Hans Petter Kleppen med på laget for å lede dette arbeidet. Bakteriofager kan på ingen måte erstatte vaksiner, men er et supplementverktøy dersom en på tross av vaksinering får utbrudd, eller at det dukker opp nye bakteriesykdommer som en ikke har effektive vaksiner mot. Potensialet for bruk av bakteriofager i sykdomsbekjempelse er enormt, sier Nordly i pressemeldingen.

Publisert: 28.03.2012 , 08.28


Siste saker

X