Nina Hjort, administrerende direktør i JM Hansen. Foto: Sergey Mikhalchik/Rød Tråd AS.

Vil fjernstyre lokaliteter for å sikre driften

- Mitt ønske er at oppdrettsnæringen skal lykkes i samspillet med de andre marine næringer, og ta i bruk ny teknologi for å sikre enda bedre kontroll på drift, sier Nina Hjort, administrerende direktør i tromsøbedriften JM Hansen til kyst.no. I et prosjekt spisser de nå innsatsen mot fjernstyring av oppdrettsanleggene fra land.

I det toårige prosjekter hvor bedriften er prosjekteier, samarbeider de blant annet med Sintef Fiskeri og havbruk, Nordlaks, Salmar Nord og SB Seating, for at fremtidens lakseoppdrett skal kunne styres fra kontrollrom på land.

– De er innovative næringsaktører og dyktige fagmiljø hvor vi har en gjensidig glede av de ulike erfaringer gruppen besitter, sier Hjort til kyst.no

– Hva er det spesifikt dere utvikler?

– Oppsummert utvikler vi et beslutningsstøttesystem for drift av merder som vil fungere på dagens lokasjoner og eventuelt på sikt for offshore anlegg.

– Oppdrettsnæringen viktig i Nord

JM Hansen har 91 års erfaring med å arbeide innenfor maritim elektro og elektronikk i landsdelen, og er tydelige på hvorfor de satser i denne industrien.

– Oppdrettsnæringen er blitt en viktig del av den marine verdiskapningen i nord, og det var naturlig for oss å kombinere vår industri og automasjonskompetanse med vår martime erfaring, for å tilby unike tjenester til også oppdrettsnæringen. Basert på våre dyktige medarbeidere med lang og bred kompetanse kan vi, til forskjell fra mange andre, levere skreddersøm og det næringen til enhver tid etterspør, mener Hjort.

– Med videre utvikling ønsker selskapet å være en relevant, trygg og kompetent leverandør nasjonalt som kan bidra til at oppdrettsnæringen får bedre kontroll på viktige styringsinformasjon og kan drifte både sikrere, mer miljøvennlig og til lavere kostnader, legger hun til.

Den administrerende direktøren mener så at havbruksnæringen er både spennende og innovativ, med store muligheter fremover.

– Særlig her Nord. Det forutsetter imidlertid at den sammen med andre marine næringer lykkes med et godt samspill. Tillit er et viktig parameter for å lykkes i dette samspillet. De løsninger vi har utarbeidet i nært samarbeid med oppdrettsnæringen vil gi bedre kontroll og mer miljøvennlig løsninger både til de nære og fjerne anlegg og slik sett bidra til økt tillit.

Ønsker samspill og utvikling

Hun viser så til at «den blå åker» er og har vært gjennom alle tider har vært viktig i Nord.

– Mitt ønske er at oppdrettsnæringen skal lykkes i samspillet med de andre marine næringer, og ta i bruk ny teknologi for å sikre enda bedre kontroll på drift.

Med 180 engasjerte ansatte forteller Hjort at de trolig er den eneste leverandøren i Nord som kan lever alt av elektro, automasjon og elektronikk tjenester til landanlegg, merder, flåter og båter.

– Vi setter for øvrig stor pris på at oppdrettsselskapene benytter og utvikler lokal kompetanse for sikre økt verdiskapning i Nord gjennom sin næringsutøvelse, forklarer direktøren.

Samler oppgaver

Sintef skriver at den ny teknologien som utvikles kan gjøre at flere oppgaver legges til et kontrollrom.

– I fremtiden vil man kanskje kunne fjerninspisere et oppdrettsanlegg, og områdeovervåking kan være til hjelp i beredskapssituasjoner.Oppdrett av laks er en krevende og kostbar oppgave, men ved å ta i bruk fjernstyrte driftsmetoder, så kan anlegg driftes sikrere og mer kostnadseffektivt, skriver Sintef.

Mulighetsrommet som utforskes omfatter blant annet bedre og mer robust instrumentering, standardiserte løsninger for informasjonsoverføring mellom anlegg og land, bedre utnyttelse av målte verdier satt inn i riktig kontekst, samt bedre grafisk fremstilling av tilgjengelig informasjon for bedre beslutningsstøtte.

Publisert: 21.06.2016 , 10.16


Siste saker

X