Vedlagt skisse er en av flere tenkte scenarier selskapet har sett for seg. Fotoillustrasjon: Sogn Aqua.

Vil ha kveiteoppdrett på land i Sognefjorden

Kveiteoppdretter Sogn Aqua AS (GLITNE) satser landbasert på Sørsida av Sognefjorden. Dersom planene blir realisert kan anlegget danne 25-30 nye arbeidsplasser. Sogn Aqua skriver at de mener denne oppdrettsarten hører til på land.

Det melder selskapet i en pressemelding. Med hjelp fra partnerne SWECO og arkitekt Todd Saunders leverte Sogn Aqua inn reguleringsplan for et område (Ortneset) på totalt ca. 190 daa ytterst ved Sognefjorden, sist fredag.

Ortneset ligger bare 1,5 times kjøring nord for Bergen og blir Sogn Aquas fjerde kveite-lokaliteten innenfor en radius på 25 km. Alle lokaliteter med direkte tilgang til kaldt og rent dypvann fra Sognefjorden.

– Hører til på land

Sogn Aqua har drevet med oppdrett av kveite på land siden 2009. Først på lokaliteten Slantevika og nå i tillegg på lokaliteten i Ortnevik, hvor man er inne i sluttfasen på en etablering av et 10.000 m2 stort landanlegg. Begge anlegg har tilgang på kaldt og rent dypvann fra Sognefjorden.

– Sogn Aqua mener at denne oppdrettsarten hører til på land. Årsaken er at man på landanlegg har god kontroll på sjøvannskvalitet og temperatur. Kveita er nemlig en fisk som er tilpasset et mørkt og kaldt miljø. På alle anlegg har vi stabile temperaturer på 8-10 grader C året rundt. En søknad om å få etablere et over 40.000 m2 stort anlegg ved Brekke er en del av Sogn Aquas langsiktige strategi for å øke produksjonen jevnt i årene fremover, alt innenfor et relativet lite areal ved Sognefjorden, skriver de.

Lokaliteten Ortneset etableres i sammenheng til de eksisterende lokalitetene Slantevika, Ortnevik og yngel-/stamfiskanlegget til Sogn Aqua Juveniles på Sætre. Selskapet vil da ha mer enn 50.000 m2 produksjonsareal tilgengelig for sin landbaserte akvakulturvirksomhet. Det langsiktige målet er å produsere nær 4.000 tonn kveite på land langs Sognefjorden. All fisk ønskes levert gjennom nabo-bedriften Slakteriet AS i Instefjord.

Det er laksepioner Steinar Østerbø som sammen med daglig leder Jan Arne Brekke, driftsleder Jan Even Østerbø og prosjektleder Ole-Kristian Hess-Erga hos Sogn Aqua som har vært med å utarbeide planene av dette store anlegget på Ortneset.

Nye arbeidsplasser

Arbeidet med reguleringsplanen har vært ledet trygt frem til innsendelse av SWECO ved arealplanlegger Jannicke Larsen Berglund. Skånsom utbygging, bruk av naturens egne byggematerialer og tett dialog med lokalsamfunnet er viktig for Sogn Aqua. Selskapet melder at for å tilføre anlegget en ekstra dimensjon i tråd med Sogn Aquas visjon, ble arkitekt Todd Saunders med på laget i denne tidlige fasen. Ambisjonene er at Ortneset skal fremstå som et enkelt, men samtidig hypermoderne oppdrettsanlegg med gode arkitektoniske og estetiske elementer.

– Sogn Aqua ønsker med dette å styrke akvakulturvirksomheten på sørsida av Sognefjorden ytterligere. Utbyggingen på Ortneset kan gi 20-25 arbeidsplasser alene. I tillegg håper vi å kunne bidra positivt til leverandørbedrifter i området. I ytre Sognefjorden er man sterk på laks og ørret og det er viktig at denne etableringen kommer, nettopp i en region hvor man har oppdrettsbedrifter og ikke minst servicebedrifter som er dyktige på oppdrett.

– Med både Akvavet Gulen, Slakteriet og Østerbø Maskin i nærheten har man god kunnskap innenfor feltet. Interessen for havbruk er stigende og Sogn Aqua jobber aktivt sammen med de andre bedriftene på Sørsida for å lage en region sterk på kunnskap og spennende jobber. Sogn Aqua er i vekst og trenger stadig flere flinke folk som er interessert i å utvikle landbasert oppdrettsteknologi, skriver de.

Publisert: 12.06.2017 , 07.58


Siste saker

X