Vil ha miljømerket oppdrettsfisk

World Wildlife Fund (WWF) mener norsk oppdrettsnæring bør etablere miljømerke for laks så fort som mulig for ikke å ramle av lasset for godt.

Generalsekretær i WWF Norge, Rasmus Hansson, sier at Norge har noen av de fremste oppdretterne i verden, men dette nyter verken disse oppdretterne eller norsk oppdrettsnæring godt av så lenge det ikke finnes miljømerker som skiller godt fra dårlig i fiskedisken. – De beste norske oppdretterne vet en hel del om miljøkvalitet. Bruk dem og sett en høy miljøstandard som resten av næringen må strekke seg etter, sier Hansson. WWF går inn for at det lages internasjonale regler for havbruk. Organisasjonen understreker at de har tro på fiskeoppdrett, men at det ikke må gå på bekostning av miljøet.

Publisert: 14.08.2003 , 07.00


Siste saker

X