Hummer

Vil innføre krav om merking av hummer

Fiskeridirektøren foreslår å innføre forbud mot å omsette villfanget hummer uten at den er påført merke. Forslaget er nå sendt ut med høringsfrist satt til 22. august 2012.

Fiskeri- og kystdepartementet har bedt Fiskeridirektoratet om å sende på høring forslag om enkelte justeringer og nye reguleringstiltak som kan bidra til styrking av hummerbestanden.

Et av tiltakene er merking av hummer, og for at det skal være mulig å få på plass en ordning med før årets sesong starter 1. oktober, sendes forslaget på høring med en forkortet høringsfrist, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

De øvrige tiltakene som departementet tar opp i sin bestilling er forslag som i stor grad gjelder regulering av fiske i hummerens fredningstid, slik som dybdebegrensninger for krabbeteiner, generelle redskapsforbud på grunt vann og fluktåpninger i teiner.

Nye regler på disse punktene vil ikke ha effekt før i 2013, og Fiskeridirektoratet finner det hensiktsmessig å gjennomføre en egen høring med lengre høringsfrist om slike tiltak etter sommeren.

Publisert: 06.07.2012 , 07.00


Siste saker

X