Lite bukfett hos laks med kronisk pankreassykdom (PD) Foto: Ø Vågenes, Veterinærinstituttet.

Vil knekke PD-koden

Reine nøter, lav tetthet, stressreduksjon og vaksinering er stikkordene i kampen mot pancreas disease (PD) sør for Stadt. Målet er å utradere den alvorlige virussykdommen.

Virussykdommen pancreas disease (PD) har påført lakseoppdretterne smertelige tap de siste årene. Mens ILA har blitt marginalisert som sykdomstrussel her til lands, er PD fortsatt en utbredt kilde til bekymring. I kampen mot PD har vestlandsoppdretterne en rekke virkemidler.

– Vi gjør mange ting. Hva som er viktigst er jeg usikker på. Vi har begynt med ringer, og har et voldsomt fokus på reine nøter. Vi spyler mye, og har investert mye i spyleutstyr og båter. Vi har også innført interne rutiner med trafikk på arbeidsbåter. Vi bruker mye tid på reingjøring og desinfisering av båter. Har vi hatt sykdom på en lokalitet, ”badebehandler” vi arbeidsbåtene. Vi har minimalt med interntrafikk mellom lokaliteter. Vi vaksinerer all laks – det gjør vel de fleste sør for Stadt, sier daglig leder Øyvind Blom i Blom Fiskeoppdrett i en pressemelding som er sendt fra legemiddelsselskapet MSD..

Blom Fiskeoppdrett har sin base i Øygarden nordvest for Bergen. Hordaland er et fylke som har slitt mye med PD.

– Vi har også begynt å vaksinere ørret. Det er et samarbeidsprosjekt vi har med MSD i år, sier Blom videre i pressemdlingen.

– Vi har brukt mye energi på håndtering av dødfisk. Vi pumper dødfisk i rør inn på flåtene. Vi gjør dødfiskbehandlingen mest mulig rasjonell. Dette er jo en møkkajobb. Ingenting sliter mer på røkterne enn håndtering av dødfisk. Dette handler om å holde lokalitetene reine, understreker han.

Firda har styrt klar Like over fylkesgrensen mot nord holder Firda Sjøfarmer til. Gulenoppdretteren har så langt vært skånet for de tyngste PD-angrepene.

– Vi har vært heldige og hatt svært lite PD. Det jeg har tro på er ringer, god plass og godt med oksygen. Vi vaksinerer også fisken – vi tør ikke gjøre noe annet, sier Carl-Erik Arnesen. Han er daglig leder i Firda Sjøfarmer.

– Vi vaksinerer også mot alle de andre sykdommene, og det tror jeg stimulerer immunforsvaret til fisken. Når det gjelder PD-vaksinen er jeg usikker på effekten av den, legger Arnesen til.

Lingalaks kjemper hardt Hardanger er et område som er ubehagelig godt kjent med PD. Daglig leder Erlend Haugarvoll i hardangerselskapet Lingalaks sloss mot sykdommen med flere virkemidler.

– Jeg bekjemper PD på flere nivå: Vaksine som har noe virkning, helsefôr i enkelte perioder, reduserer stress og tetthet og soneinndeling av produksjonen, sier Haugarvoll.

Pancreas disease har i flere år gitt alvorlige økonomiske tap for norske oppdrettere. Det er særlig Vestlandet som har slitt med PD. Av de 89 påvisningene i 2011, var 85 innenfor den såkalte PD-sonen sør for Hustadvika. Av disse igjen, var 18 på regnbueørret. Dette er det høyeste antall påvisninger på ørret som er registrert, ifølge Veterinærinstituttet. Ørret blir normalt ikke vaksinert mot pancreas disease, skriver MSD.

 

Kilde: Veterinærinstituttet

I 2011 var for første gang HSMB det mest utbredte sykdomstilfellet i Norge. Med 162 lokaliteter rammet av hjerte- og skjelettmuskelbetennelse, passerte HSMB for første gang IPN som den hyppigst forekomne virussykdom i Norge. Det viser Fiskehelserapporten 2011 fra Veterinærinstituttet.

Mens ILA var en toneangivende virussykdom rundt årtusenskiftet, har sykdommen vært i sterk tilbakegang over flere år. I 2011 ble det kun registrert ett enkelt ILA-tilfelle her til lands, nærmere bestemt i Finnmark.

Publisert: 06.06.2012 , 11.07


Siste saker

X