SalmoBreed Salten sitt nye landbaserte anlegg begynner å ta form. Foto: Salmobreed.

Vil kunne levere rogn hele året med nytt anlegg

Salmobreed Salten sitt 360 millioner kroners RAS-anlegg er i rute og vil skape minst ti nye arbeidsplasser. Det landbaserte stamfiskanlegget er ventet å ha fisk i karene i november, og skal sikre levering av rogn hele året.

– Alt går etter planen, vi er der vi skal i henhold til byggeplaner, sier Stig Joar Krogli, daglig leder ved SalmoBreed Salten til kyst.no.

Stig Joar Krogli er daglig leder i SalmoBreed Salten og har ansvaret for utbygging av deres landbaserte stamfiskanlegg i Sørfold. Foto: Salmobreed.

– Hvor langt er dere kommet?

– Flere av byggene er reist, og kai er klar og tatt i bruk. Kaien stod ferdig og var overlevert noen få timer før de første karelementene ble levert med båt. Overtakelsen av kaien gikk med perfekt timing og var en milepæl for oss. Montering av kar har også startet, opplyser han.

Artec Aqua er totalentreprenør av det nye landbaserte anlegget, og de har sammen med SalmoBreed valgt ut en rekke lokale leverandører.

Les også: Signerte millionkontrakt på nytt landanlegg for lakserogn 

Anleggets størrelse er ca. 10 000 kvm og forventet byggetid er estimert til to år. Med fasiliteter for å holde stamfisk på land gjennom hele produksjonssyklusen vil anlegget kunne levere rogn gjennom hele året, ifølge Salmobreed.

Kommunikasjons-sjef Hege Hovland i Salmobreed sier til kyst.no at samarbeidet med Artec Aqua har fungert veldig bra.

– Jevnlige byggemøter sørger for at samarbeidet går glatt, vi er imponert over samarbeidet mellom de ulike firmaene. Alle strekker seg langt for å holde framdrift og se til at de som trenger plass på tomta får det, opplyser hun.

Les også: Utvikler rogn spesialtilpasset RAS-anlegg

Kommunikasjons-sjef Hege Hovland i SalmoBreed sier de ønsker å ha produksjon av rogn flere stede i Norge og satser derfor nå også i nord. Foto: Salmobreed.

– Når er det ventet at dere skal ha fisk i karene?

– Smolt setter vi inn i november etter planen, men vi har også mulighet til å ta på land stamfisk fra Salten Stamfisk sine lokaliteter. Samarbeidet med Salten Aqua og Salten Stamfisk er grunnlaget for at vi etablerer oss i Sørfold, poengterer Hovland.

Hele verdikjeden internt

Hvorfor selskapet har valgt denne storsatsingen på rogn og stamfisk, forklarer hun er grunnet at de ønsker å ha produksjon flere steder i Norge.

– Per i dag er det Bolaks og Erfjord som produserer rogn for oss, i tillegg til stamfiskkonsesjonene som Salten stamfisk har. Med produksjon også i Nordland fylke sikrer vi at vi har produksjon langs større deler av kysten. Når vi velger å produsere på land, så er det for å sikre best mulig biosikkerhet, der vi kan kontrollere, behandle og resirkulere vannet vi bruker, og hente både sjø- og ferskvann.

I tillegg mener hun landbasert produksjon vil gi dem mulighet til å styre modningen til stamfisken deres, slik at de kan levere rogn gjennom hele året.

Les også: Lanserer rogn med høyere resistens mot ILA

Montering av nye kar hos SalmoBreed Salten. Foto: SB Salten.

– Store, moderne RAS-anlegg som produserer med flere innlegg gjennnom året er avhengig av en slik sesong-uavhengig rognproduksjon  for å utnytte sin kapasitet. Vi har kompetanse på landbasert produksjon i Benchmark gjennom StofnFiskur på Island. Med egen, landbasert produksjon i Sørfold og avlsstasjon i Lønningdal utenfor Os i Hordaland har vi hele verdikjeden vår internt i Benchmark.

– Vil dere klare å holde kostnadsrammen på 360 millioner kroner?

– Så langt ser det slik ut, ja. Det har vært kaldere enn vanlig i vår, og telen i jorden har hold lenger enn vi forventet. Det har gitt oss noe ekstra kostnader til tining, men noe ekstra blir det alltid, sier Hovland.

Generer minst ti arbeidsplasser

Helt nøyaktig hvor mange arbeidsplasser anlegget generer vet de ikke ennå. Men Hovland sier de går ut fra det rundt 10 fulltidsansatte.

– Administrasjons- og økonomisjef ble ansatt for noen måneder siden, og vi er i gang med å rekruttere til produksjon og tekniske funksjoner. Daglig leder stig Joar Krogli er rekruttert fra SalmoBreed og har vært i arbeid i SalmoBreed Salten siden planleggingsstadiet, forteller hun.

Les også: Nyansatt som administrasjons- og økonomisjef i SalmoBreed Salten 

Rognen som skal flyttes nordover er lagt inn på avlsstasjonen til selskapet i Lønningdal, og Hovland sier de jobber på flere fronter for å ha fisk klar når anlegget kan tas i bruk.

Publisert: 09.06.2017 , 12.08


Siste saker

X