SSC-lokalitet i Skottland. Illustrasjonsfoto: Rob Fletcher.

Vil levere flytende naturgass til oppdrettsbransjen i Skottland

Flogas Britain og Stolt-Nielsen LNG har samarbeidet for å bringe flytende naturgass til områder i Skottland og Nord-England. Prosjektet tar sikte på å gi akvakultur- og fiskeforedlingssektoren flere fordeler.

Flogas Britain og Stolt-Nielsen vil bringe flytende naturgass (LNG) til bedrifter som ikke tilhører det eksisterende naturgassnettet. Det kommer frem på nettstedet World Fishing and Aquaculture. 

Flytende naturgass omtales på engelsk som liquefied natural gas (LNG). Den består hovedsakelig av metan, men også noe etan samt andre hydrokarboner og nitrogen.

Prosjektet tar sikte på å levere naturgass til bedrifter som ikke får produktet av det eksisterende naturgassnettet, samt redusere kostnadene for drivstoff og bidra til lavere CO2-utslipp. Ved forbrenning produserer naturgass lavere nivåer av karbondioksid enn diesel.

Vil redusere energikostnadene

Flogas salgssjef, Rob McCord, sier til nettstedet at «Fiske- og fiskeforedlingsanlegg som ofte ligger litt øde, vil være de som kan utnytte best dette unike prosjektet. Ikke bare vil det bidra til å redusere energikostnadene, men det vil også bidra til å redusere CO2-utslippene.

– Vi jobber med å skaffe tillatelser for øyeblikket, og når vi har dem, vil byggingen begynne. Flogas leverer allerede gass til mange «off-the-grid-bedrifter» i Skottland, og interessen vi har fra potensielle nye kunder er stor. Etterspørselen er sikkert der. Vi må nå jobbe med den skotske regjeringen og våre andre interessenter for å få prosjektet til liv, sier han til nettstedet.

Prosjektet skal stå ferdig i 2019, og naturgassen skal fraktes av Stolt-Nielsen LNG via småskala LNG-bærere og lagres i bulk ved Rosythaus havn i Dunfermline, før den blir distribuert av Flogas-tankskip over til Skottland og nord for England.

Publisert: 14.07.2017 , 13.04


Siste saker

X