Robert Sørheim Olsen, daglig leder i ROVas forteller at insepeksjonsselskapet utvikler seg stadig. Foto: Therese Soltveit.

Vil øke både fartøy og bemanning i 2018

Inspeksjonsselskapet ROVas kan vise til en fin vekst i år og daglig leder Robert Sørheim Olsen sier de har ambisjoner om å øke antall ansatte og fartøy ytterligere i 2018.

– Vi har passert fjorårets omsetting, og resultatgraden vår vil være mye den samme som tidligere. Vi har blant annet ansatt seks nye medarbeidere i år, opplyser Olsen til kyst.no.

Inspeksjonsselskapet ROVas gjør fortøyningsinspeksjon, bunnkartlegging og notinspeksjoner på oppdrag ved bruk av ROV for havbruksnæringen. Olsen sier at veksten til selskapet har vært innen rutinemessig inspeksjon og dokumentasjon av notposer, samt inspeksjonsbistand og dokumentering under behandling av fisk.

– 2017 har vært et godt år for selskapet og vi har fått innført ett godt løft på bedriftens styrings systemer. Vi har blant annet fått på plass et veldig bra system for internutdanning, som vil være med på å sikre at alle inspektørene har riktig kompetanse. Jeg mener at dette var et helt nødvendig grep for å sikre at vi leverer riktig produkt og sikrer kvaliteten på det vi gjør, påpeker han.

Selskapet har planlagt en ytterligere vekst frem til 2020.

Inspeksjonsselskapet ROVas ute på oppdrag. Foto: Rov AS.

– Neste år vil vi sikre tilgang til enda flere gode hoder og ytterligere fartøy og inspeksjonssystemer, forteller Olsen til kyst.no.

Øker kapasiteten

ROVas har økt i antall ansatte hvert år siden oppstart og er nå 15 ansatte og har tre fartøy i kontinuerlig drift. Selskapet har planer om å få på plass ytterligere fartøy i flåten.

– Vi har vårt nyeste fartøy ROV 1305 under bygging og tar overlevering av nybygget i juni 2018. Vi jobber med å prosjektere ytterligere to fartøy for levering i 2019, eventuelt før om behovet vårt skulle framskynde seg, opplyser han.

Olsen påpeker at de også skal ansette fire personer over nyttår og ytterligere to til fire til i løpet av sommeren neste år.

– Vi har akkurat hatt utlysning på fire nye stillinger hvor vi har fått inn mange gode kandidater som vi jobber med nå.

Les også: Rov AS øker kapasiteten – ansetter ytterligere tre

Selskapet har samtidig ambisjoner om å fornye en del av inspeksjonsverktøyene de har på fartøyene, samt styrke de portable løsningene deres.

Olsen sier at selskapet så langt har hatt en vekst på om lag 20 prosent i år.

– Vi hadde planlagt en større vekst, men vi valgte å omprioritere og fikk styrket systemene og administrasjonen ytterligere i år. Vi er nå fem personer i administrasjonen, og godt rustet til å håndtere ROVas i videre vekst, sier han avslutningsvis.

  • Selskapet har kontorer i Sandviken, men de fleste ansatte jobber ute i felten på skiftordning.
  • Selskapet er eid 50/50 av Noomas (Jon-Terje Lepsøy) og Neptun Marine Consulting (Robert Sørheim Olsen).
  • Selskapet er nå 15 fulltidsansatte som alle har fra 3–30 års erfaring fra dokumentasjons arbeid og maritime operasjoner herunder dykking, inspeksjon og bunnkartlegging.
  • Flåten består av tre hurtiggående fartøy som opererer i hovedsak sør for Stad. Når båtene er i Bergen ligger de fortøyd i Florvåg, hvor selskapet også har lager.

Publisert: 04.12.2017 , 09.00


Siste saker

X