Vil reduseres fôrkvotene

FHL havbruk går inn for å redusere neste års fôrkvote med inntil 6 % dersom Stortinget gjennomfører tildelingen av 50 nye konsesjoner.

? Det vil bety en dramatisk svekkelse av konkurransekraft for etablerte næringsaktører i en tid hvor næringa sliter svært tungt og konkurser er et faktum, sier styreleder i FHL havbruk, Lisbeth Berg-Hansen. – Så alvorlig som situasjonen er i dag, må imidlertid næringa ta ansvar, sier hun. Næringas hovedproblem er for lave priser. Det går i øyeblikket ut store kvanta fisk til markedet, noe som i seg selv er positivt, men til en alt for lav pris. Dette skyldes flere faktorer, blant annet god tilgang på fôr, og bortfall av lakseavtalen. FHL havbruk har gjennom sine distrikts- og regionlag kartlagt oppdretternes planlagte vår- og høstutsett av smolt. 77% av anleggene er representert i undersøkelsen og resultatet viser en reduksjon på 6% i utsett i vår, og en planlagt reduksjon på 10% i høst. Samtidig er dette veldig konservative tall og en ser ikke bort fra at reduksjonen i utsett blir større enn det som her er tallfestet. Dette lover godt for en samlet næring, men er selvsagt uheldig for de av våre medlemmer som isolert sett ikke får iverksatt sine planlagte aktiviteter. Reduksjon i fôrkvoten er praktisk mulig å gjennomføre og det vil være et lett kontrollerbart tiltak. Det er imidlertid tvilsomt hvilken effekt en slik reduksjon har, særlig med tanke på de overføringer som har funnet sted av fôr fra 2002 til 2003. Reduksjon i fôrkvoten vil dessuten kunne ramme veldig skjevt. En rekke medlemsbedrifter har meddelt at de ikke vil akseptere kutt i fôrkvoten. Dersom Stortinget opprettholder sitt vedtak om tildeling av 50 nye konsesjoner, vil dette imidlertid medføre at eksisterende aktører må redusere sin produksjon dramatisk. Ved full drift av de 50 nye konsesjonene bør tildelt fôrkvote reduseres med inntil 6% neste år, noe som vil representere en alvorlig inndraging av konkurransekraft hos næringsaktører som i øyeblikket sliter tungt.

Publisert: 23.06.2003 , 07.00

Mest lest


Siste saker

X