villtorsk

Vil se forskjell på kysttorsk og skrei

Nå har Fiskeridirektoratet Region Nordland startet arbeidet med å ta DNA-prøver av torsk i Øst-Lofoten for å skille kysttorsk fra skrei, skriver Fiskets Gang

I 2005 gjennomførte Havforskningsinstituttet et tilsvarende pilotprosjekt for å se hva som befinner seg av skrei og kysttorsk i Lofoten. Fiskeridirektoratet vil nå bruke tilsvarende metode som Havforskningsinstituttet for å se hvilken torskebestand som blir fisket i Vågan og Vestvågøy kommuner. Fiskeridirektoratet har fått låne utstyret som Havforskningsinstituttet brukte i 2005. – Vern av kysttorsk har lenge vært et tema blant både fiskere og oss som forvalter kysttorsk. Forskning på kysttorsk er svært etterspurt fra blant annet Norges Fiskarlag, og vi ser på vårt arbeid med prøvetaking i Lofoten som et positivt tiltak i arbeidet med kysttorskvern, sier regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet Region Nordland. Ønsker mer forskning Daglig leder Steinar Jonassen i Nordland Fylkesfiskarlag er glad for at arbeidet med DNA-undersøkelser på torsk er i gang. – Vi har lenge etterlyst generell økt forskning på kysttorsken, uten at vi føler at dette er fulgt opp fra Havforskningsinstituttets side. Vi er imidlertid glade for at arbeidet med å se om det et er skrei eller kysttorsk som fangstes i Lofoten-områdeter er kommet i gang. Dette forutsetter at prøvene blir gjort så vitenskapelig som mulig slik at forvaltningen kan bruke de som et beslutningsgrunnlag når en vurderer å åpne og stenge områder for fiske, sier Jonassen. Bakgrunn fra laboratoriet Inspektørene som skal ta og analysere prøvene har bakgrunn fra distriktslaboratoriet i Svolvær. Havforskningsinstituttet har gitt inspektørene opplæring i bruk av utstyr, prøvetaking og analysering av prøver. Vil presentere resultatene Prøver vil bli tatt av finner og gjeller på torsk i forbindelse med vanlig kontrollarbeid. Prøvene legges på sprit, og etter 50 prøver kjøres det en analyse. Etter noen timer kan man lese av resultatene. Når lofotfisket er overstått i april måned vil resultatene bli presentert i en rapport, som vil bli offentliggjort på www.fiskeridir.no.

Publisert: 07.03.2007 , 07.00


Siste saker

X