Henrik Hareide

Vil se nærmere på bruken av skadelige avlusingsmidler

Bruken av diflu- og teflubenzuron mot lakselus har blitt doblet siden 2011. Det går hardt utover krepsdyr i nærheten av oppdrettsanleggene. Nå skal en arbeidsgruppe se nærmere på problemstillingen.

Arbeidsgruppen har i oppgave å komme fram til tiltak som kan redusere konsekvensene for krepsdyrene langs kysten.

Forsker Ole B. Samuelsen sier til Dagbladet at ved valg av en beregnet dose ble resultatet hele 40 prosent dødelighet for hummerlarver. Små hummer fikk utviklet stive antenner, forkalkede gangbein, deformert klo og åpne gjeller.

– Ingen hummer kan leve med så alvorlige skader, sier Samuelsen.

Det er de to lakselusmidelene, diflu- og teflubenzuron som skal vurderes. Legemidlene brukes for å hindre spredning av lus i oppdrettsanleggene og til villaksen. Stoffene tilsettes fôret og tas opp i fiskens blod, som lakselusa får i seg. Folkehelseinstituttets legemiddelstatistikk viser at bruken av diflu- og teflubenzuron økte kraftig ved oppdrettsanleggene for laks langs kysten fra 2011 til 2012.

Arbeidsgruppen skal bestå av Miljødirektoratet, Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og Legemiddelverket, sier Henrik Hareide. Foto: Øyvind Røen.

Etablerer arbeidsgruppe

Seksjonsleder Henrik Hareide i Fiskeridirektoratet sier at det skal etableres en arbeidsgruppe der Miljødirektoratet, Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og Legemiddelverket skal delta.

– I denne gruppen vil vi diskutere hvilke tiltak som kan treffes for å få redusert disse problemene, sier Hareide.

Sikter mot null legemidler

Ifølge nasjonal koordinator for lusebekjempelse, Ketil Rykhus, arbeider havbruksnæringen intenst for å få på plass alternativer til legemidler. Allerede i år er det signalisert en rekke nyheter som i løpet av et par år kan resultere i at lusemidler rent unntaksvis blir brukt. Målet er å holde nivåene av lakselus vedvarende lave uten bruk av legemidler.

Målet er null bruk av legemidler, sier Ketil Rykhus. Foto: Kari Johanna Tveit.

– Det er et høyst realistisk mål, sier Rykhus.

– Inntil vi får reelle alternativer er vi dessverre nødt til å bruke disse midlene for å være sikker på at vi ikke mister effekt av de få andre legemidlene vi har anledning til å bruke, sier Rykhus til Dagbladet.

– Vi er heller ikke negativ til en dialog mellom næringene. Tvert i mot er vi åpen for å snakke sammen og tar gjerne et møte ved første anledning.

Les også: Laksen er trygg, og lusemidler er påvist i villfisk

Les også: – Nedgang i lusemidler betyr ikke færre behandlinger

Publisert: 05.08.2013 , 10.54


Siste saker

X