Onarheim Bruk AS, i Tysnes kommune har i dag tillatelse til å produsere 600 tusen smolt, dette vil Alsaker nå øke betraktelig. Det produseres også rognkjeks på lokaliteten. Foto: Alsaker Fjordbruk.

Vil seksdoble smoltkapasiteten

Alsaker Fjordbruk har søkt om å utvide deres settefiskanlegg ved Onarheim fra 600 tusen til fire millioner smolt, og åpner for postsmolt produksjon opp mot en kilo.

Det kommer frem etter søknad om tillatelse om uttak av vann fra Onarheimselva i Tysnes kommune. Ifølge dokumentene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er søknaden nå under behandling.

– Vi er helt i den spede starten. Ikke annet å se enn at vi går gjennom høringsuttalelsene og avventer NVEs behandling, sier samfunnskontakt Kristian Råsberg i Alsaker fjordbruk, i en kort kommentar til saken.

Han sier at byggingen og utviding av anlegget ligger et godt stykke frem i tid, så kart og tegninger er enda ikke ferdig utarbeidet, men samtidig med utvidingen ønsker selskapet å bygge ut det eksisterende smoltanlegget med RAS-teknologi.

Publisert: 31.05.2017 , 11.07


Siste saker

X