Merd anlegg

Villa Organic fremdeles i rødt

Villa Organic omsatte for 189 millioner kroner i tredje kvartal. Selv om produksjonskostnadene til selskapet gikk ned, taper selskapet fortsatt penger på driften.

Henrik Wiedswang Horjen

Like fullt er det likevel klare forbedringer å spore hos oppdrettselskapet. Kostnadene kryper nedover, og fisken som nå er satt ut klarer seg bedre på både lavere dødelighet og mindre lusepåslag.

Omsetningen var i tredje kvartal på 189 millioner kroner med en EBITDA på 9,2 millioner kroner. Før skatt ble resultatet imidlertid rødt med 8 millioner kroner, og også en negativ EBIT på 1,071 millioner kroner.

Kvartalsberetningen viser samtidig at styret har urokkelig tro på selskapet. Dette til tross for at selskapet i lengre tid har ligget på listen over de minst lønnsomme oppdretterne.

På Norsk Fiskeoppdretts liste over minst lønnsomme oppdrettere i 2011, målt etter resultatgrad, lå både Villa Miljølaks og Villa Arctic inne på listen over ti på bunn.

«Styret har stor tro på at Villa gjennom bedret drift kunne oppnå tilfredsstillende resultater. Vi legger merke til at denne prosessen tar tid, men er glad for å se at det pågående forbedringsprogrammet er i ferd med å gi resultater», skriver styret.

Les også: Villa kutter smoltutsett og investeringer

Reduserer kostnadene

«Villa har et pågående forbedringsprogram. Målet med dette programmet er å redusere produksjonskostnader og bedre lønnsomheten. Kostnaden for den slaktede fisken er redusert med 8 prosent i forhold til samme kvartal i fjor. Kostnadene forbundet med biomassen i sjøen er også redusert i forhold til tidligere generasjoner», skriver selskapet i rapporten.

Selskapet slaktet 5 812 tonn i kvartalet, hvilket var ca 500 tonn mer enn hva selskapet tidligere har estimert med. Selskapet skriver videre i rapporten at veksten i Finnmark har vært lavere i kvartalet enn forventet grunnet lavere sjøtemperaturer.

I løpet av 2012 har selskapet satt ut 4,5 millioner smolt, 7 prosent mer enn i 2011.

Sliter med dødeligheten

«Størrelsen på den utsatte smolten har økt med 43 prosent sammenlignet med 2011. Dødelighet ved den første perioden i sjøen er redusert, men er fortsatt for høyt. Villa arbeider med tiltak for å redusere dødelighet generelt og dødelighet knyttet til de første månedene i havet i særdeleshet», skriver selskapet.

Publisert: 19.11.2012 , 09.49


Siste saker

X