Vidar Skaar Villa Organic konsernsjef

Villa taper fortsatt penger på drift

På tross av at lakseprisene steg med 17 prosent fra fjerde til første kvartal klarte likevel ikke Villa Organic å tjene penger på driften. For tredje kvartal på rad taper penger på oppdrettsvirksomheten.

Henrik Wiedswang Horjen

For avstanden er stor mellom selskapene i forhold til hvilke marginer man klarer å oppnå. Mens Lerøy Midnor oppnådde ebit/kg på 7,4 kr i første kvartal, var det samme tallet hos Villa Organic -1,81 kr/kg. Riktignok opererer selskapene i to vidt forskjellige regioner, men margienavviket er likevel ekstremt.

Les mer: Lerøy Midnor i verdensklasse

I andre kvartal i fjor da prisene lå og vaket rundt 40 kr hadde ikke selskapet mer enn 2,03 kr/kg i operasjonell EBIT/kg. Da laksekrakket slo inn for fullt i tredje kvartal tapte selskapet 13 kroner per kilo oppdrettslaks.

Les også: Trenger finansiering – får ikke fullmakt

Stygge driftsmarginer

Situasjonen var fortsatt alvorlig i fjerde kvartal med vedvarende røde marginer på 7,62 kr/kg. Tidlig i første kvartal solgte selskapet ti konsesjoner til Salmar for 167 millioner kroner.

Salget av konsesjonene har ført til at selskapet i første kvartal hadde et positivt resultat før skatt på 74,7 millioner kroner. Dette tallet inkluderer salgsgevinsten av konsesjonessalget inkludert biomasse og eiendeler til en verdi av 87,6 millioner kroner.

Les også: – Ikke bærekraftig med så høy snittkost

Slakter mer enn ventet

For selv om selskapet har klart å kutte produksjonskostnadene med 17 prosent taper likevel selskapet på driften. Det hjalp heller ikke på situasjonen at selskapet har tatt tap på 4,2 millioner kroner knyttet til PD-utbrudd på et smoltanlegg.

Slaktevolumene til selskapet var på 3 071 tonn i kvartalet, 300 tonn mer enn først kommunisert. Selskapet hadde vet utgangen av kvartalet 10 354 tonn laks stående i sjøen. For 2012 er det totale slaktevolumet estimert til 13 500 tonn. I andre kvartal skal etter planen 1 800 tonn fisk slaktes.

Villa Organic Q1

 

 

Publisert: 24.05.2012 , 07.00


Siste saker

X