laksemerd

Villaksnæringen er bekymret for vekstøkning

Villaksnæringen og noen miljøvernorganisasjoner sender ut bekymringsmelding knytt til Fiskeri- og kystdepartementets vurdering av kapasitetsbegrensninger i havbruksnæringen.

Fiskeri- og kystdepartementet avslutter i disse dager en lenge varslet vurdering av kapasitetsbegrensningene for havbruksnæringen. Resultatet av vurderingen er lovet i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013.

Organisasjonene er skeptiske til selve prosessen, som har vært unndratt offentligheten. I tillegg er de også bekymret over at en avgjørelse om fortsatt 0-vekst ikke er allerede er fattet. Ifølge Norske Lakseelver (NL) Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF), Greenpeace, Naturvernforbundet og Friluftslivets Fellesorganisasjon (Frifo) finnes det ingen vitenskapelig funderte argumenter for å tillate kapasitetsøkning i havbruksnæringen nå.

Les hele meldingen her.

Publisert: 03.10.2012 , 11.38


Siste saker

X