Øystein Hage FiskeribladetFiskaren

– Ville løfte lusedebatten opp et nivå

Redaktør i FiskeribladetFiskaren, Øystein Hage, mener det har vært et problem at lusedebatten ikke har blitt tatt alvorlig nok i næringen. Den voldsomme reaksjonen til Nofima-forskerne på Hages utspill mener redaktøren kun er positivt.

Av Øystein Hage, redaktør i FiskeribladetFiskaren

– Jeg synes det er flott at det kommer en skikkelig debatt rundt lus og konsekvensene av lus og rømming på villaksen og annen fisk. Midt mål med kommentaren i avisen onsdag var nettopp ønsket om å få frem fakta, og ikke at debatten skal foregå på et nivå som vi har sett den siste tiden, kommenterer redaktør Øystein Hage i et tilsvar til Nofima-forskerne Atle Mortensen og Solveig van Nes.

Øystein Hage FiskeribladetFiskaren

SVARER FOR SEG: Øystein Hage, redaktør i FiskeribladetFiskaren

Nofima-forskerne lot seg provosere av Hages utspill om at forskerne allerede har sagt hva de mener i lakselusspørsmålet. I denne kronikken kommenterer Hage kritikken fra forskerhold.

Les mer her: Kritiserer FiskeribladetFiskarens lusestandpunkt

Jeg rettet kritikk mot det lederen i Ewos sa til vår egen avis fordi jeg mener han i intervjuet slo fast at lus ikke har store konsekvenser uten å begrunne sine argumenter. Etter min mening har vi sett mange eksempler den senere tid på at forskning som har vært kritisk blir betegnet som uønsket forskning. Nettopp da er det viktig å begrunne argumentene, og ikke bare fastslå at noe er en sannhet.

Jeg registrer at skribenten av innlegget prøver å latterliggjøre meg og påpeke at jeg ikke innehar kunnskap nok om emnet jeg uttaler meg om. Jeg er den første til å innrømme at jeg ikke er forsker, og på ingen måte har de kunnskapene som Nofima, Hi eller Nina innehar, men jeg har likevel fulgt denne miljødebatten i havbruksnæringen i flere år som medarbeider i FiskeribladetFiskaren og IntraFish.

Det som har slått meg er at problemene med rømming og lus i årevis ikke har blitt tatt alvorlig nok av næringen. At de nå de virker å ta utfordringene på alvor er flott. Dersom min kommentar kan medvirke til at mer fakta kommer frem, noe det etter responsen på innlegget kan virke som om et gjør, så er intet mer gledelig en det.

Vi som medieorgan lover å følge debatten videre, og vi mener det er viktig at havbruksnæringen også har medium som er kritisk og tar saker opp til debatt.

Ellers vil jeg påpeke at FiskeibladetFiskaren på ingen måte er negativ til oppdrettsnæringen, men mener det er viktig å innse at den har noen miljøutfordringer som må løses før det eventuelt kan komme videre vekst. Også vi tror denne næringen representerer mye av fremtiden for sjømatnæringen, men da må næringen ta tak i de problemene. Og det ser vi allerede flere eksempler på at de gjør.

Publisert: 16.02.2012 , 15.16


Siste saker

X