Konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy Seafood Group. Foto: Therese Soltveit.

Volumvekst ga ny rekord for Lerøy – forventer betydelig volumfall

Lerøy Seafood Groups omsetning økte med 43 %i første kvartal 2017. Det gav dem rekorder både i omsetning og inntjening. Men for neste kvartal spår de en betydelig nedgang i slaktevolumer.

Lerøy Seafood Group (LSG) oppnådde et driftsresultat på 1 277 millioner kroner i første kvartal 2017, mot 584 millioner i samme periode i 2016.

–  LSG oppnår den høyeste omsetningen og det beste driftsresultat  i noe kvartal i konsernets historie, forteller konsernleder Henning  Beltestad i en børsmelding.

Han viser til at prisene på laks og ørret har vært svært høye gjennom første kvartal og er den viktigste driveren til konsernets rekordresultat.

– Uttakskostnadene for laks og ørret er imidlertid fortsatt på et høyt nivå og  vi jobber målrettet for å få et lavere kostnadsnivå, sier Beltestad i meldingen.

Konsernets omsetning  økte med 43 %,  til 5 459 millioner i første kvartal.

Segment Havbruk

Segment Havbruk oppnådde et driftsresultat (før virkelig verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler) på drøyt en milliard i første kvartal, opp fra 522 millioner i samme  periode i 2016.

De slaktet 43.307 tonn laks og ørret i første kvartal 2017 som  er en oppgang på 13 % fra samme periode i 2016.

EBIT per kg økte fra 13,7  kroner  per kg  i første  kvartal 2016 til  24,2 kroner per kg samme tid i år.

– I et historisk perspektiv er uttakskostnadene for laks og ørret på et svært  høyt nivå, og det er spesielt et betydelig potensiale for å redusere  kostnader forbundet med å holde seg innenfor myndighetspålagte grenser for  lakselus. Konsernet har iverksatt en rekke tiltak og investeringer for å ta  ut dette potensiale, og så langt i 2017 er utviklingen positiv, sier Beltestad.

Lerøy Aurora nærmer seg 30

I første kvartal 2017 oppnådde Lerøy Aurora en operasjonell EBIT på NOK 29,8 per kg.

For samme periode rapporterer Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll EBIT per kg på henholdsvis NOK 24,1 og NOK 22,1.

– Det er gledelig å konstatere at prisen for ørret, etter snart tre svært vanskelige år, har bedret seg betydelig. Spotprisen for ørret er i dag høyre enn for laks, men kontrakter gjør at prisoppnåelsen i første kvartal for ørret er marginalt lavere enn for laks, sier Beltestad.

Volumene betydelig ned i Q2

Konsernet melder at slaktevolumene av laks  og ørret vil være  betydelig lavere i andre kvartal  2017, sammenlignet med både første kvartal 2017 og andre kvartal 2016.

– Med bakgrunn i redusert volum forventer styret  et resultat, før virkelig verdijusteringer, for andre kvartal som er betydelig lavere enn i første kvartal. Samtidig  forventer styret  at resultatet,  før virkelig verdijusteringer, for inneværende år blir bedre enn tilsvarende resultat i 2016.

Publisert: 11.05.2017 , 09.09


Siste saker

X