Fredd Wilsgård, daglig leder i Wilsgård Fiskeoppdrett. Foto: LinkedIn.

Wilsgård Fiskeoppdrett økte omsetningen med 171,2 millioner

Wilsgård Fiskeoppdrett hadde en solid vekst fra 2015 til 2016. Omsetningen økte med hele 171,2 millioner.

På ett år økte oppdrettselskapet fra Torsken omsetningen fra 169,3 millioner (2015) til 340,5 millioner kroner.

Driftsresultatet til selskapet endte på 110 millioner i 2016, en solid økning fra 23,4 millioner året før.

Årsresultatet viser et overskudd etter skatt på 123,2 millioner. Egenkapitalen pr. 31.12.2016 er på 230,7 millioner kroner. Egenkapitalandelen utgjør 59,2 % av totalkapitalen.

God kontroll på lusen

Daglig leder Fredd Jarle Wilsgård sier til kyst.no at de er rimelig fornøyd, men har fremdeles forbedringspotensial.

Årsaken til den betydelige veksten sier han er grunnet den høye lakseprisen, sammen med økt produksjon.

– Ambisjonene for 2017 er å ha en god produksjon, så kommer resten av seg selv.

Wilsgård Fiskeoppdrett i Torsken. Foto: Wilsgård Fiskeoppdrett/Facebook.

Så langt har selskapet en god lusestatus i 2017.

– Men nå kommer temperaturene og lusa, så det er for tidlig å selge skinnet for 2017, påpeker han.

Flere prosjekt på gang

Når det gjelder første del av 2017 oppsummerer Wilsgård det som rimelig greit.

– Vi fornyer oss på både matfisk og slakteri, samt jobber med flere nye utviklingsprosjekter. Det drar kostnader og gir ingen inntekter i 2017.

Wilsgård sier de vokser på flere områder, og ansetter hele tiden nye medarbeidere.

– Vi har ila 2017 passert 100 medarbeidere i konsernet.

I årsberetningen for 2016 skriver styret at de er fornøyd med selskapets utvikling.

«Selskapet har hatt en god utvikling på lusehåndtering og har gjennom ikke-medikamentelle tiltak hatt historisk lavt bruk av medikamentell behandling mot lakselus», melder de.

De skriver også at de har utarbeidet gode planer for forebygging og bekjempelse av lakselus og har i 2016 hatt en god lusestatus.

Styret foreslår at konsernets overskudd på 123, 2 millioner overføres til annen egenkapital.

  • Konsernet består av morselskapet Wilsgård Fiskeoppdrett AS og døtrene Arctic Filet AS, Wilsgård Eiendom AS og Skardalen Settefisk AS.
  • Konsernet har 76 årsverk, derav utgjør kvinneandelen 21 årsverk. Styret består av tre menn.

Publisert: 17.07.2017 , 07.30


Siste saker

X