Vegard Steinde, Business Development Manager i Miljø-Teknologi og Joacim Christiansen, Business Unit Manager i Industrial Nitrates i Yara. Foto: Yara.

Yara kjøper Miljø-Teknologi AS

Yara har inngått en avtale om oppkjøp av Miljø-Teknologi AS. Dermed utvider YAara tilbudet på lukt- og gassreduksjonsløsninger, i følge en pressemelding.

Miljø-Teknologi ble grunnlagt av familien Steinde i 1994 og  har siden oppstarten vært en pioner innen feltet gass- og luktreduksjon. Bedriften tilbyr en rekke egenutviklede teknologiske løsninger som for eksempel scrubbere, biofilter, fotooksidasjonsanlegg og aktive kullfilter. Miljø-Teknologi AS har til nå levert over 2000 anlegg takket være deres  unike serviceavdeling med 31 serviceruter i både Norge og Sverige. Deres veletablerte servicenettverk sikrer en god og pålitelig leveranse for kunden, skriver Yara i en pressemelding.

– I 1994 snakket nesten ingen om luktreduksjon, så vi har måttet både utvikle produkter og bygge opp markedet selv. Vi er svært fornøyde  med det vi har utviklet og bygget opp i løpet av disse 23 årene, og som nå kan videreutvikles og videreføres i internasjonale markeder, sier Vegard Steinde som er Business Development Manager i Miljø-Teknologi.

– Med dette vil Yara få et komplett tilbud av teknologier for identifisering, forebygging og fjerning av lukt og H2S i kommunal og industriell sektor, sier Joacim Christiansen, Business Unit Manager i Industrial Nitrates i Yara.

Lukt er til sjenanse i nærmiljøet, og har i dag fått  et større fokus. Miljødirektoratet har derfor laget en luktveileder som Fylkesmannen bruker som veileder ved nye utslippstillatelser. H2S er gassen man  refererer til i sammenheng med avløpsanlegg Ettersom gassen både er illeluktende, giftig og etsende, skaper den problemer for kommuner og bedrifter som driver avløpsbehandling.

Yara har levert løsninger for kontroll av H2S i avløpsvannet i over 20 år og i de siste årene også tilbudt løsninger for reduksjon   av farlige og illeluktende gasser.

– Dette oppkjøpet gir Yara en enda sterkere posisjon  innenfor lukt kontroll og fullservice konsepter. Dette vil gjøre det mulig for oss å hjelpe  kommuner og industrier rundt om i verden med å nå miljømålene sine på en pålitelig og kostnadseffektiv måte, sier Christiansen.

Oppkjøpsprosessen skal ferdigstilles i september 2017. Miljø-Teknologi sitt team vil fortsatt betjene sine kunder fra sine kontorer i Skien.

 

Publisert: 31.05.2017 , 13.25


Siste saker

X