Prosjekt Havmerd går etter planen

Ocean Farming/Salmars Havmerd er under bygging i Kina, og næringen venter spent på at det første konseptet for utviklingskonsesjoner som ble godkjent, skal fullføres. Administrerende direktør Trond Williksen sier til kyst.no at prosjektet med Havmerden går etter planen og den forventes å settes i drift på Frohavet i høst.

– Vil bedre både fiskehelse, velferd og effekt av rensefisk

Veterinær Karoline Skaar Amthor ønsker å få optilmalisert bruken av rensefisk i laksemerdene, og mener koordinering og kommunikasjon er noen av nøkkelfaktorene. – Vi må vise at vi bryr oss om rensefisken, sier hun.

Flere lusebehandlinger har gitt mer sår

Mattilsynet ser en økning i sårskader ved økt hyppighet av avlusinger og annen håndtering i region nord. Oppdrettsselskapet Salmar Nord sier til kyst.no at de har utarbeidet en forebyggende tiltaksplan mot slike sårskader på fisken.

Kalender

    januar, 2017

    Ingen arrangement

X