loading...
loading...

Kan slippe håndtering av fisk med ny lusetellings-metode

Jørgen Tegdan fra Ecotone, driver med hyperspektral avbildning av  havgrunnen. I et pilotprosjekt med FHF, har bedriften sett nærmere på om metoden også kan brukes til lusetelling. Resultatene fra prosjektet presenterte han under Tekmar, og de er så langt lovende.

Account Manager Aqua, region Midt-Norge

MSD Animal Health
Se hjemmesiden for mer informasjon

Lokalitetsleder / Fartøyansvarlig / Driftsopperatør

Tombre
Søknadsfrist: 14. desember 2015

Vikariat som ingeniør

Vaxxinova Norway AS
Søknadsfrist: 10. desember 2015

Personal og administrasjonsleder

Ballangen Sjøfarm AS

Key Account Manager Region Nord-Norge

MSD Animal Health

– Det er mye regulær drittkasting fra næringen

Veterinær og professor Trygve Poppe, fra NMBU tok til orde for forskere og forvaltning tilknyttet næringen. Poppe mener flere har blitt trakassert og sjikanert av organisasjoner tilknyttet næringen. – Man bygger ikke opp et godt omdømme ved å gå i skyttergraven og kaste dritt på de som påpeker uheldige forhold, sier Poppe.

 

Refsnes Laks må ikke permittere, tross pålegg om tvangsslakt

Etter at flere oppdrettere fikk beskjed om å måtte redusere biomassen på grunn av høye lusetall i forrige uke, har både Marine Harvest og Salmar sagt de må permittere arbeidere som følge av dette. Refsnes Laks sier derimot til Kyst.no at de ikke kommer til å gjøre det.

Steinsvik Rectangle 2015
Akva Group 2015
VESO 2015
Tenk (Honda) Rectangle home + news 1- Gavekort

Kalender

Ask Dambruk 2