Salmars settefiskanlegg gir ringvirkninger på Senja

Salmar Nord åpnet i mai et nytt settefiskanlegg i Tranøy kommune på Senja. - Salmars virksomhet gir store ringvirkninger på Sør-Senja. Jeg er veldig glad for at det nye anlegget ble etablert, sier den lokale kjøpmannen Jostein Edvardsen.

Utvikler lekterbasert smoltproduksjon for norske fjorder

Wilsgård Fiskeoppdrett vil utvikle konseptet Offshore Tank Fleet. Konstruksjonen vil inneholde alt fra yngel til storsmoltproduksjon ombord på en flåte av lektere, plassert i norske fjorder.

Oppdrettere går sammen om postsmolt-produksjon i Rogaland

Bremnes Seashore, Grieg Rogaland og Vest Havbruk har gått sammen om å bygge nytt postsmolt-anlegg i Hjelmeland. Nå starter byggingen.

Kalender

    desember, 2017

    Ingen arrangement

X